Uncategorized — 08/01/2019 at 1:20 PM

Subaru WRX Sti S209 เตรียมเปิดที่ดีทรอยต์

by

หลังจากทาง ซุบารุส่งรุ่นพิเศษเจ้าตัวแรง Subaru WRX Sti ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่าน ในปีนี้ พวกเขาพร้อมในการส่งรุ่นใหม่ รหัส S209 ตอบลูกค้า

Subaru WRX Sti S209 เชื่อว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Detroit auto show ช่วงต้นปีนี้ โดยการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการตอบการขับขี่ที่น่าสนใจ ทางด้านสมรรถนะ

Subaru  WRX Sti S209

แน่นอนว่าที S209 จะมาพร้อมการตอบโจทย์ด้วยกำลังเครื่องยนต์มากกว่าปกติ และการแต่งพิเศษเฉพาะรุ่น มีความเชื่อว่าครั้งนี้ ตัวเลขแรงม้า อาจจะทะลุถึง 350 แรงม้า หรือใกล้เคียง

Subaru  WRX Sti S209

หลังจากมีการเปิดตัวรุ่นพิเศษที่เรียกว่า Daimond Edition ในประเทศอฟริกาใต้ ซึ่งมีกำลังมากที่สุดในตลาดทั่วโลก

อย่างไรก็ดี S209 จะเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความแรงเรา้ใจและพิเศษเฉพาะรุ่น โดยการเปิดตัวจะมีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ในอเมริกา

Comments are closed.