Subie Update — 01/09/2019 at 1:37 AM

Subaru ไฟฟ้า อาจใช้โครงสร้าง e-TNGA

by

ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ระหว่าง   Toyota   และ   Subaru   ที่เผยความร่วมมมือมาเดือนกว่าในการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ล่าสุดโครงการนี้ดูเป็นรูปร่างมากขึ้น ด้วยโครงสร้างใหม่จากโตโยต้า

ข้อมูลใหม่จาก  Toyota  ชี้ว่า รถที่จะออกมาภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะใช้โครงสร้างหลักของ   Toyota   ที่เรียกว่า   e- TNGA

Subaru Viziv Future

โครงสร้างใหม่นี้ จะมีถูกใช้เป็นสถาปัตย์หลักในการวิศวกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของทั้ง โตโยต้า และทางซูบารุในอนาคต ซึงสำหรับแบรนด์ดาวลูกไก่ นับเป็นเรื่องน่าแปลกใจอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้าง Subaru  Global Platform ก็ถูกออกแบบมาให้พร้อมสำหรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าด้วย

ในการเปิดเผยครั้งนี้ นอกจากจะรู้ว่า ซูบารุ จะไม่ใช้โครงสรา้งตัวเองแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า ทางซูบารุ จะผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดกลางที่ใช้ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วน ตรงกับความตั้งใจของซูบาุรเดิม ที่จะเปิดตัว   Subaru  Forester   ไฟฟ้า ภายในปี 2020

สำหรับ โครงสร้าง   e-TNGA   นั้น เป็นโครงสร้างประเภท  โมดูล่าร์ แพลทฟอร์ม บริษัทและพันธมิตรที่ร่วมทำงาน สามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับรถของแต่ตัวเอง โดยทางโตโยต้า ฟิกการติดตั้งวางตำแหน่ง มอเตอร์ไฟฟ้า หน้า-หลัง  รวมถึงยังจัดวางแบตเตอร์รี่ไว้ยังตรงกลางใต้พื้นห้องโดยสาร

ส่วนระยะยื่น หน้า-หลัง และขนาดความกว้างของตัวรถ ตลอดจนความยาวฐานล้อ สามารถปรับได้ ตามการออกแบบของรถ

นอกจากนี้ แต่ละโมดูลของระบบขับเคลื่อน ยังออกแบบรองรับความสามารถของรถท ี่จะมีกำลังและระยะทางต่อการชาร์จต่างกันด้วย รวมถึงยังเซทอัพ เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ขับหน้า  ขับหลัง ด้วย

ทั้งนี้ นอกจากซูบารุแล้ว ทางโตโยต้ายังโยนงานให้   Suzuki -Daihatsu   ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กด้วย

Comments are closed.